Viete svojmu zákazníkovi naceniť jeho predstavu rýchlo a presne?

Môžete mu ponuku predstaviť v 2D a pre lepšie pochopenie aj v 3D formáte?

Má zákazník možnosť si váš výrobok nakonfigurovať na vašej webovej stránke?

Sú vaše ponuky vypracované presnejšie a rýchlejšie ako u konkurencie?

Automatizovaný 3D konštrukčný návrh a dizajn Vám umožní vytvárať cenové ponuky šité zákazníkovi na mieru. Vizuálne presné 3D návrhy dokážu predstaviť Vašu myšlienku zákazníkovi oveľa efektívnejšie a prehľadnejšie ako výkresová 2D dokumentácia.

Pri spracovaní zákazky viete efektívne využiť CAD dáta z minulých projektov?

Ste schopný rýchlo vyhľadať potrebné CAD dáta?

Máte svoje CAD dáta chránené pred zneužitím (interným aj externým)?

Pracujete vy alebo vaši kolegovia so svojím CAD sofvérom najefektívnejšie ako je to len možné?

Nasadením PDM (Product Data Management) systému na Vašom inžinierskom oddelení eliminujeme problémy s vyhľadávaním dát, únikom know-how, revíziami a s ďalšími komplikáciami, s ktorými inžinierske tímy neustále zápasia.

Je vaša výroba dostatočne flexibilná, aby vedela rýchlo reagovať na rôzne zákazky?

Máte vyriešené prepojenie CAD oddelenia a výroby (prípadne s inými oddeleniami)?

Pracuje výroba s vždy aktuálnymi CAD dátami?

Viete si nasimulovať priebeh obrábania, a tým sa vyhnúť prípadným haváriám na obrábacom stroji?

Prepojenie výroby s konštrukciou Vám zabezpečí, že sa už nikdy nevyrobí niečo iné ako bolo zákazníkom objednané.

Máte možnosť si funkčnosť svojho výrobku overiť ešte predtým, ako vyrobíte drahý fyzický prototyp?

Viete si overiť pôsobenie fyzikálnych javov na váš výrobok? (pôsobenie tepla, vetra apod.)

Pri overovaní dizajnu ste schopný si nasimulovať viacero variánt produktu?

Viete predpovedať správanie vášho výrobku dlhodobo?

Otestovaním svojho výrobku v digitálnej podobe sa vyvarujete prácnym chybám, reklamáciám a kolíziám pri jeho fyzickej realizácii.

Máte nástroj na efektívny projektový manažment Vašich zákaziek?

Viete povedať v akom stave sú vaše zákazky a návrhy?

Dokážete zistiť či ste niečo podobné aktuálnej zákazke v minulosti riešili?

Sú vaši ľudia efektívne a primerane využití?

Dátovým manažmentom zákaziek dokážete zvýšiť celkovú efektivitu tímu a využiť kapacity svojich ľudí v maximálnej možnej miere.

Zaujali Vás uvedené témy?

Kontaktujte nás, a pozrieme sa spoločne ako vylepšiť Váš biznis.
Pretože konkurencia je čert, a ten nikdy nespí.