Black Friday Cyber Week Promotion 27.11.2020 – 3.12.2020

radi by sme Vás informovali o aktuálnej krátkodobej akcii Autodesku, ktorá je platná od 27.11.2020 do 3.12.2020. Týka sa vybraných produktov, zľava 25% pre jednoročné licencie a 32,5% pre trojročné licencie. V prípade zakúpenia trojročnej licencie získavate tri roky užívania licencie za cenu dvoch!

Platí pre produkty:

 • AutoCAD LT/LT for Mac
  v akcii = 315€ / 1 rok, 850€ = 3 roky
 • AutoCAD Revit LT Suite
  v akcii = 495€ / 1 rok, 1 335€ = 3 roky
 • Fusion 360 Cloud
  v akcii = 311€ / 1 rok, 840€ = 3 roky
 • 3ds max
  v akcii = 1320€ / 1 rok, 3570€ = 3 roky
 • balík AutoCAD – including Specialized Toolsets (One AutoCAD)
  v akcii = 1 380€ / 1 rok, 3 720€ = 3 roky

Balík AutoCAD obsahuje: AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D a Raster Design

(viac o jednotlivých nástrojoch tu: AutoCAD – including Specialized Toolsets)

AKCIA platí len do 3.12.2020!
(Možná dodatočná množstevná zľava)

Autodesk Inventor Professional

3D softvér od spoločnosti Autodesk, ktorý umožňuje tvorbu presných parametrických 3D digitálnych modelov

Pomocou Inventoru úspešne riešime spoločne s našimi zákazníkmi ich výzvy ako sú:

 • Už pri dopyte poskytnúť rýchlu a presnú ponuku v 3D formáte (ponuka vytvorená presne podľa predstáv dopytujúceho zákazníka)
 • Využiť existujúce 2D dáta vo formáte DWG ™ (vytvorené napríklad v AutoCAD)
 • Pre tvorbu nových návrhov použiť CAD modely v konkurenčných formátoch (Creo, CATIA, SolidWorks, SolidEdge a iné)
 • Optimalizovať výrobok v návrhovej fáze bez potreby výroby drahého fyzického prototypu (všetky testy prebehnú v digitálnej podobe, pričom sa využije aj simulačný modul Inventoru)
 • Veľmi rýchle vypracovanie presných a zrozumiteľných výrobných výkresov pre výrobu (prepojenie konštrukcie/projekcie s výrobou)
 • Ušetriť množstvo času pri opätovnom vyhľadávaní a využívaní už existujúcich návrhov (“debordelizácia“ existujúcich dát)
 • Časovo efektívne navrhovanie potrubia a elektroinštalácie

Cena 1-ročnej licencie: 2270€ bez DPH

Autodesk AutoCAD

Originálny softvér na tvorbu 2D výkresov vo formáte DWG.

Existuje v plnom variante (AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical), a taktiež v zjednodušenej  “Lite“ verzii AutoCAD LT.

Naši zákazníci využívajúci AutoCAD pochádzajú z rozsiahlej škály odvetví – hlavnú časť tvorí strojárstvo, no nasleduje architektúra, elektrotechnický priemysel, vývoj a testovanie, projekcia  a mnohé iné.

Cena 1-ročnej licencie AutoCAD including Specialized Toolsets : 1840€ bez DPH
Cena 1-ročnej licencie AutoCAD LT: 420€ bez DPH

Autodesk Vault

PDM softvér (PDM = Product Data Management) na správu CAD dát vytvorených v programe Inventor, AutoCAD a ďalších.

Umožňuje našim zákazníkom nasledovné:

Bezpečná správa dát 2D/3D návrhu v jednom hlavnom úložisku

 • Absolútna kontrola nad digitálnymi modelmi (presne určené právomoci pre prácu s dátami, zodpovedný pracovník určuje ostatným stupeň prístupu).
 • Centralizáciou dát sa zabráni ich nechcenému prepisovaniu, duplicitnej práci a “zmätkom“ pri ich ukladaní.
 • Ochrana firemného know-how pred zneužitím a odcudzením (napr. krádež CAD dát prepusteným zamestnancom).

Celkové zrýchlenie práce s CAD dátami

 • Aplikáciu PDM Vault je možné implementovať a plne sprevádzkovať  v priebehu niekoľkých dní bez nutnosti zastavenia štandardných firemných procesov (t.j. za plnej prevádzky).
 • Jeden z najhlavnejších prínosov Vaultu je umožnenie rýchleho vyhľadávania  a opakovaného používania technických dát.
 • Rýchly prístup k nástrojom pre revízie a kontrolu životného cyklu produktu
 • Dáta projekčného návrhu je možné si vymieňať s ďalšími kolegami a spolupracovať súbežne na projekte bez hrozby ich vzájomného prepisovania.
 • Vault umožňuje zdieľať svoje návrhy so zákazníkmi, dodávateľmi a zmluvnými partnermi, pričom pracovné skupiny na rôznych pracoviskách a v rôznych lokalitách je možné navzájom prepojiť.

Na vyžiadanie vieme zastrešiť aj ďalšie produkty ako Autodesk Revit, Fusion 360, 3ds max, a iné.