Autodesk Inventor Professional

3D softvér od spoločnosti Autodesk, ktorý umožňuje tvorbu presných parametrických 3D digitálnych modelov

Pomocou Inventoru úspešne riešime spoločne s našimi zákazníkmi ich výzvy ako sú:

 • Už pri dopyte poskytnúť rýchlu a presnú ponuku v 3D formáte (ponuka vytvorená presne podľa predstáv dopytujúceho zákazníka)
 • Využiť existujúce 2D dáta vo formáte DWG ™ (vytvorené napríklad v AutoCAD)
 • Pre tvorbu nových návrhov použiť CAD modely v konkurenčných formátoch (Creo, CATIA, SolidWorks, SolidEdge a iné)
 • Optimalizovať výrobok v návrhovej fáze bez potreby výroby drahého fyzického prototypu (všetky testy prebehnú v digitálnej podobe, pričom sa využije aj simulačný modul Inventoru)
 • Veľmi rýchle vypracovanie presných a zrozumiteľných výrobných výkresov pre výrobu (prepojenie konštrukcie/projekcie s výrobou)
 • Ušetriť množstvo času pri opätovnom vyhľadávaní a využívaní už existujúcich návrhov (“debordelizácia“ existujúcich dát)
 • Časovo efektívne navrhovanie potrubia a elektroinštalácie

Cena 1-ročnej licencie: 2270€ bez DPH

Autodesk AutoCAD

Originálny softvér na tvorbu 2D výkresov vo formáte DWG.

Existuje v plnom variante (AutoCAD, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical), a taktiež v zjednodušenej  “Lite“ verzii AutoCAD LT.

Naši zákazníci využívajúci AutoCAD pochádzajú z rozsiahlej škály odvetví – hlavnú časť tvorí strojárstvo, no nasleduje architektúra, elektrotechnický priemysel, vývoj a testovanie, projekcia  a mnohé iné.

Cena 1-ročnej licencie AutoCAD including Specialized Toolsets : 1840€ bez DPH
Cena 1-ročnej licencie AutoCAD LT: 420€ bez DPH

Autodesk Vault

PDM softvér (PDM = Product Data Management) na správu CAD dát vytvorených v programe Inventor, AutoCAD a ďalších.

Umožňuje našim zákazníkom nasledovné:

Bezpečná správa dát 2D/3D návrhu v jednom hlavnom úložisku

 • Absolútna kontrola nad digitálnymi modelmi (presne určené právomoci pre prácu s dátami, zodpovedný pracovník určuje ostatným stupeň prístupu).
 • Centralizáciou dát sa zabráni ich nechcenému prepisovaniu, duplicitnej práci a “zmätkom“ pri ich ukladaní.
 • Ochrana firemného know-how pred zneužitím a odcudzením (napr. krádež CAD dát prepusteným zamestnancom).

Celkové zrýchlenie práce s CAD dátami

 • Aplikáciu PDM Vault je možné implementovať a plne sprevádzkovať  v priebehu niekoľkých dní bez nutnosti zastavenia štandardných firemných procesov (t.j. za plnej prevádzky).
 • Jeden z najhlavnejších prínosov Vaultu je umožnenie rýchleho vyhľadávania  a opakovaného používania technických dát.
 • Rýchly prístup k nástrojom pre revízie a kontrolu životného cyklu produktu
 • Dáta projekčného návrhu je možné si vymieňať s ďalšími kolegami a spolupracovať súbežne na projekte bez hrozby ich vzájomného prepisovania.
 • Vault umožňuje zdieľať svoje návrhy so zákazníkmi, dodávateľmi a zmluvnými partnermi, pričom pracovné skupiny na rôznych pracoviskách a v rôznych lokalitách je možné navzájom prepojiť.

Na vyžiadanie vieme zastrešiť aj ďalšie produkty ako Autodesk Revit, Fusion 360, 3ds max, a iné.